Cenník

1. Vizualizácia   
Cena: 10€/m2
Doba dodania: pl. dohody
- grafická vizualizácia interiéru 3D
- dispozičné riešenie interiéru 2D
- 3x konzultácia /priebežné úpravy/
- finálny výstup vo fotorealistickej verzii

2. Dokumentácia
Cena: 10€/m2
Doba dodania: pl. dohody
- zoznam použitých prvkov a ich dodávateľov
- dispozičné riešenie s rozmermi 
- výkresy rozmiestnenia svietidiel 
- podklady k výrobe nábytku na mieru

3. Konzultácia/ osobné stretnutie*/min. cena za návrh
Cena: 50€/ hod.

*V prípade spolupráce bude suma odrátaná z ceny vizualizácie
Cenník platný od 1. 12. 2021