Spolupráca

Ako prebieha spolupráca?

  1. Úvodným krokom je poskytnutie informácií o súčasnom stave interiéru - pôdorys, fotografie, rozvody inštalácií a pod. V Bratislave a okolí je osobné stretnutie aj zameranie interiéru samozrejmosťou. Stretnutie v inej časti SR možné pl. dohody.
  2. Na základe zaslaného pôdorysu vypracujem cenovú ponuku. Po jej schválení vystavím zálohovú faktúru na sumu 50% z konečnej ceny. Po úhrade pre Vás rezervujem termín na vypracovanie pl. dohody.
  3. Následne vytvorím prvotný návrh prihliadajúc na Vaše požiadavky a potreby. V procese riešenia sú možné 3 komplexné úpravy za priestor.
  4. Po odsúhlasení vyhovujúcej verzie a úhrade druhej polovice komunikovanej ceny sfinalizujem návrh.
  5. V prípade záujmu na základe finálneho návrhu pripravím dokumentáciu (požiadavku na vypracovanie je potrebné komunikovať v úvode). Nájdete v nej zoznam použitých materiálov, prvkov, rozmery nábytkov na mieru, rozmiestnenie osvetlenia. Vďaka spracovaniu si budete môcť zakúpiť prvky použité vo vizualizácii, prípadne budú vybrané spoločnosti schopné zrealizovať navrhnutý interiér.
  6. V prípade záujmu rada pre Vás odkomunikujem nezáväzné cenové ponuky od subdodávateľov, s ktorými mám dlhoročné skúsenosti.