Spolupráca

Ako prebieha spolupráca?

  1. Úvodným krokom je poskytnutie informácií o súčasnom stave interiéru, Vašej predstavy a tiež požiadaviek na jeho riešenie (pôdorys, fotografie). *
  2. Na základe zaslaného pôdorysu vypracujem cenovú ponuku. Po schválení vystavím faktúru na sumu 50% z konečnej ceny za návrh. Po jej úhrade začnem pracovať na vizualizácii.
  3. Vypracujem prvotný návrh s účelným riešením interiéru, prihliadajúc na Vaše požiadavky a potreby. Po konzultácii s Vami zapracujem do vizualizácie zmeny a pripomienky. V cene návrhu sú možné 3 úpravy.
  4. Po odsúhlasení sfinalizujem návrh, ktorý Vám poslúži na vytvorenie dokonalej predstavy o budúcom interiéri. 
  5. V prípade záujmu na základe finálneho návrhu pripravím dokumentáciu. Nájdete v nej elementy interiéru, takže budete mať v rukách súbor smerujúci k jeho realizácii ( podklady na výrobu nábytku, zoznam použitých prvkov/predajcov a pod.). Vďaka spracovaniu si budete môcť zakúpiť zariadenie, prípadne budú vybrané spoločnosti schopné zrealizovať návrh.
  6. Možnosť objednania vybraných zariaďovacích prvkov (napr. keramika, sanita aj iné, viď. zoznam partnerov na titulnej strane), sprostredkovanie firmy na výrobu navrhnutých prvkov, realizácia stavebných úprav konkrétnou firmou. 


* V Bratislave a okolí je osobné stretnutie aj zameranie interiéru samozrejmosťou. V prípade spolupráce bude suma za konzultáciu/ osobné stretnutie odrátaná z finálnej ceny.