Spolupráca

Ako prebieha spolupráca?

  1. Úvodným krokom je poskytnutie informácií o súčasnom stave interiéru, Vašej predstavy a tiež požiadaviek na jeho riešenie (pôdorys, fotografie). *
  2. Na základe zaslaného pôdorysu vypracujem cenovú ponuku. Po schválení vystavím faktúru na sumu 50% z konečnej ceny za návrh. Po jej úhrade začnem pracovať na vizualizácii.
  3. Vypracujem prvotný návrh s účelným riešením interiéru, prihliadajúc na Vaše požiadavky a potreby. Po konzultácii s Vami zapracujem do vizualizácie zmeny a pripomienky. V cene návrhu sú 3x možné úpravy (napr. farebnosť, rozmery nábytku a pod.).
  4. Po odsúhlasení sfinalizujem návrh, ktorý Vám poslúži na vytvorenie dokonalej predstavy o budúcom interiéri. 
  5. V prípade záujmu na základe finálneho návrhu pripravím dokumentáciu. Nájdete v nej elementy interiéru, takže budete mať v rukách súbor smerujúci k jeho realizácii ( podklady na výrobu nábytku, zoznam použitých prvkov/ predajcov a pod.). Vďaka spracovaniu si budete môcť zakúpiť zariadenie, prípadne budú vybrané spoločnosti schopné zrealizovať návrh.
  6. Možnosť objednania vybraných zariaďovacích prvkov (keramika, sanita a iné), sprostredkovanie firmy na výrobu navrhnutých prvkov, realizácie stavebných úprav konkrétnou firmou. 


* V Bratislave a okolí je osobné stretnutie aj zameranie interiéru samozrejmosťou. V prípade spolupráce bude suma za konzultáciu/ osobné stretnutie odrátaná z ceny vizualizácie.