Ako prebieha spolupráca?

  1. Úvodným krokom je poskytnutie informácií o súčasnom stave interiéru, Vašej predstavy a tiež požiadaviek na jeho riešenie (pôdorys, fotografie). *
  2. Podľa veľkosti plochy vypracujem cenovú ponuku. Po schválení vystavím zálohovú faktúru na sumu 50% z konečnej ceny za návrh. Po jej úhrade začnem pracovať na vizualizácii.
  3. Vypracujem prvotný návrh s účelným riešením interiéru, prihliadajúc na Vaše požiadavky a potreby. Po konzultácii s Vami zapracujem do vizualizácie zmeny a pripomienky. V cene návrhu sú 2x možné úpravy (napr. farebnosť, rozmery nábytku a pod.).
  4. Po odsúhlasení zfinalizujem návrh, ktorý Vám poslúži na vytvorenie dokonalej predstavy o budúcom interiéri. 
  5. V prípade záujmu na základe finálneho návrhu pripravím dokumentáciu. Nájdete v nej elementy interiéru, takže budete mať v rukách súbor smerujúci k jeho realizácii ( podklady na výrobu nábytku, kladačské plány...). Vďaka spracovaniu si budete môcť zakúpiť zariadenie, prípadne budú Vami vybrané spoločnosti schopné zrealizovať návrh.
  6. Možnosť priameho objednania zariaďovacích prvkov (interiérové štúdio inexa s.r.o.). Spolupracujeme s overenými dodávateľmi a výrobcami. 


* V Bratislave a okolí je osobné stretnutie aj zameranie interiéru samozrejmosťou.


Ponúkam možnosť priameho objednania zariaďovacích prvkov vybraných značiek. 
Spolupracujem s interiérovým štúdiom inexa s.r.o.