Spolupráca

Ako prebieha spolupráca?

  1. Úvodným krokom je poskytnutie informácií o súčasnom stave interiéru - pôdorys, fotografie, rozvody inštalácií a pod., ako aj Vašich požiadaviek na jeho riešenie. *
  2. Na základe zaslaného pôdorysu vypracujem cenovú ponuku. Po jej schválení vystavím faktúru na sumu 50% z konečnej ceny za návrh. Po jej úhrade začnem s vypracovaním.
  3. Vytvorím prvotný návrh prihliadajúc na Vaše požiadavky a potreby. Po konzultácii s Vami zapracujem do vizualizácie zmeny. V cene návrhu sú možné 3 úpravy.
  4. Po odsúhlasení a úhrade druhej polovice komunikovanej ceny sfinalizujem návrh, ktorý Vám poslúži na vytvorenie dokonalej predstavy o budúcom interiéri. 
  5. V prípade záujmu na základe finálneho návrhu pripravím dokumentáciu (požiadavku je potrebné komunikovať v úvode). Nájdete v nej zoznam použitých prvkov/ predajcov a rozmery na mieru navrhnutého zariadenia. Vďaka spracovaniu si budete môcť zakúpiť zariadenie, prípadne budú vybrané spoločnosti schopné zrealizovať návrh.

* V Bratislave a okolí je osobné stretnutie aj zameranie interiéru samozrejmosťou. V prípade spolupráce bude suma za konzultáciu/ osobné stretnutie odrátaná z finálnej ceny.